Raspored misa

RASPORED SVETIH MISA 18.9.– 15.10.2016.

18. – 24.RUJNA 2016

 

NEDJELJA (18.RUJNA) 25.NEDJELJA KROZ GODINU

KAPELA  U 8 SATI SV.MISA  ZA + DRAGA PAVIĆ

Ž. CRKVA  U 10 SATI –ZA SVE ŽUPLJANE

Ž. CRKVA U 19 SATI SV.MISA ZA + ANĐA I JOZO BARIŠIĆ+MARIJA I JOSIP FILIPOVIĆ

PONEDJELJAK (19.RUJAN)

UTORAK (20.RUJAN)

KAPELA 19 SATI SVETA MISA ZA + DRAGA PAVIĆ

SRIJEDA (21.RUJNA)

Ž.  CRKVA U 19 SATI  SVETA MISA ZA + ZLATKO EĆIMOVIĆ+  IVAN, ZORKA I MIRKO EĆIMOVIĆ

ČETVRTAK (22.RUJNA)

Ž. CRKVA U 19 SATI SV.MISA ZA + STJEPAN NAĐ

PETAK (23.RUJNA)

Ž. CRKVA U 19:00 SATI SVETA MISA ZA +MIROSLAV I MARTA BABIĆ

SUBOTA (24.RUJNA)

Ž. CRKVA U 19:00 SV.MISA

 

25.9. – 1.LISTOPADA 2016

 

NEDJELJA (25.RUJNA)   26.NEDJELJA KROZ GODINU

KAPELA  U 8 SATI SV.MISA  ZA POK.IZ OBITELJI MARKOVIĆ I BOGDAN, SVE POK.IZ OBITELJI ROUS VILIMA

Ž. CRKVA  U 10 SATI – PRO POPULO ( ZA SVE ŽUPLJANE ) –

Ž. CRKVA U 19 SATI SV.MISA ZA + STJEPAN I JOKA VOLMUT

PONEDJELJAK (26.RUJNA)

 UTORAK (27.RUJNA)

KAPELA 19 SATI SVETA MISA ZA +DRAGA PAVIĆ

SRIJEDA (28.RUJNA )

Ž.  CRKVA U 19 SATI  SVETA MISA

ČETVRTAK (29.RUJNA)

Ž. CRKVA U 19 SATI SV.MISA ZA + BIBER MIJO

PETAK (30.RUJNA) 

Ž. CRKVA U 19 SATI SVETA MISA +MAROŠEVIĆ JOSIP, MARKO, ĐURO I DINA;+ĐURIĆ MARJAN

SUBOTA (1.LISTOPAD)

Ž. CRKVA  LISTOPADSKA POBOŽNOST U 18:30 U 19 SATI SV. MISA  +MAROŠEVIĆ JOSIP, MARKO, ĐURO I DINA;+ĐURIĆ MARJAN, VJENČANJE JALŠOVEC-TOPALOVIĆ U 17,00 SATI

 

2– 8.LISTOPADA 2016

 

NEDJELJA (02.LISTOPADA) 27.NEDJELJA KROZ GODINU

KAPELA  U 8 SATI  ZA +MIHALJEVIĆ ANA I DRAGAN;+ŠARIĆ MARIJA I MARKO;+MAKIVIĆ LJILJA I MARKO

Ž. CRKVA  U 10 SATI –PRO POPULO ( ZA SVE ŽUPLJANE )

Ž. CRKVA U 19 SATI SV.MISA ZA ZAHVALU  VINKA ČEPO I KATA MIKRUT;+IVANA I PERKA(Ž) TOKIĆ;+KATA I ADAM   ŠTEFANAC;+MARKO ŠTEKO+JULIJUS BARINIĆ I SVE POK.IZ OBITELJI BARINIĆ;ZA POK.IZ OBITELJI TONKOVAC ADAM;+ČOVIĆ MARIJA;+DENCINGER JAKOB

PONEDJELJAK (03.LISTOPADA)

LISTOPADSKA POBOŽNOST U 18:30

UTORAK (04.LISTOPADA)

KAPELA SV. ANTUNA  LISTOPADSKA POBOŽNOST U 18:30 U 19,00 SATI  SV.MISA ZA +DRAGA PAVIĆ

SRIJEDA (05.LISTOPADA)

Ž. CRKVA  LISTOPADSKA POBOŽNOST U 18:30, U 19:00 SV.MISA

ČETVRTAK (06.LISTOPADA)

Ž. CRKVA  LISTOPADSKA POBOŽNOST U 18:30 ,U 19:00 SV.MISA

PETAK (07.LISTOPADA)

Ž.CRKVA , LISTOPADSKA POBOŽNOST U 18:30, U 19:00 SV.MISA

SUBOTA (08.LISTOPADA)

 Ž. CRKVA  LISTOPADSKA POBOŽNOST U 18:30 , U 19:00 SV.MISA

 

9.-15.LISTOPADA 2016.

 

NEDJELJA (09.LISTOPADA) 28.NEDJELJA KROZ GODINU

KAPELA  U 8 SATI SV.MISA  ZA + LEKO PETAR I MATIJA(Ž);+DRAGA PAVIĆ

Ž. CRKVA  U 10 SATI – PRO POPULO ( ZA SVE ŽUPLJANE )

Ž. CRKVA U 19 SATI SV. MISA ZA                 + KURTOVIĆ STJEPAN, VLADO I   IVA;+MAJDANDŽIĆ RUŽA I NIKOLA;+BERTIĆ JOSIP I JANJA;+GAJDAŠIĆ VIDA I LUKA

PONEDJELJAK (10.LISTOPADA)

LISTOPADSKA POBOŽNOST U 18:30

UTORAK (11.LISTOPADA)

KAPELA  LISTOPADSKA POBOŽNOST U 18:30, U  19 SATI SVETA MISA ZA +DRAGA   PAVIĆ

SRIJEDA (12.LISTOPADA )

  Ž. CRKVA   LISTOPADSKA POBOŽNOST U 18:30, U 19:00 SV.MISA

ČETVRTAK (13.LISTOPADA)

Ž. CRKVA  LISTOPADSKA POBOŽNOST U 18:30, U 19:00 SV.MISA ZA + MAZUR RUŽA I JOZO; +GUNJAČA JURE

PETAK (14.LISTOPADA) 

  Ž. CRKVA   LISTOPADSKA POBOŽNOST U 18:30 , U 19:00 SV.MISA

SUBOTA (15.LISTOPADA)

Ž. CRKVA  LISTOPADSKA POBOŽNOST U 18:30,  U 19:00 SV.MISA

 

 • KONTAKT

  Župa Presvetog Trojstva Čepin1
  Kralja Zvonimira 200
  Čepin

  vlč. Pavo Vukovac
  091/526-6234
  031/381-265

  Radno vrijeme ureda :

  Ponedjeljak:
  – ne radi ured osim u hitnim slučajevima

  Utorak do petak:
  09:00-12:00 i 15:00 do 18:00 h

  Subota – 09:00 do 12:00 h

 • ARHIVA