Ministranti

MINISTRANTSKA SLUŽBA osim strogog posluživanja oltara grana se na sve djelove Crkve a uključuje pomaganje svećenicima pri redovnim obvezama, te pomoć župljanima posebice nemoćnima i potrebitima.

Poslužitelji oltara

Ministrant je pozvan da u župnoj zajednici služi s određenom zadaćom, kako i sam naziv službe govori. Latinska riječ “ministrare” znači služiti. Kao što ministri u državi služe na dobro svih građana tako je i ministrant službenik oltara. On je sudionik bogoslužja.

Župna zajednica te izabire i prihvaća između mnogo dječaka ili djevojčica. Budi stoga ponosan i radostan jer si pozvan na tako uzvišenu službu.

Bogoslužje je posebno slavlje u čast samome Bogu. Biti u posebnoj blizini Božjoj nije samo posebna čast nego je to i odgovornost. Svi veliki ljudi u povijesti spasenja, kao što su proroci i sveci, svoju su službu shvaćali kao veliko zauzimanje za Božju stvar.

Sveta misa je najuzvišenija molitva koju vjernici mogu prinijeti Bogu. Stoga od poslužitelja oltara se očekuje posebna pozornost i sabranost. Zato pozorno prati odvijanje obreda, moli se sabrano, dostojanstveno i pobožno se vladaj. Tvoje vladanje treba vjernike poticati na molitvu. Nikako ne bi bilo u redu da svojim ponašanjem i držanjem na bilo koji način ometaš svećenika ili vjernike.

Ministrantsko odijelo ne želi samo uljepšati tebe kao osobu, već želi obogatiti liturgiju. Lijepo odjeven ministrant, uz svečano i ozbiljno ponašanje, je ukras liturgije. Kao što brižno ukrašavamo oltar cvijećem i svijećama, tako si ti isto hvalospjev bogoslužja samom Bogu.


Kakav ministrant?

Dobrog ministranta moraju resiti ove osobine:

 1. Revnost za slavu Božju. Tko hoće biti ministrant ne smije ga voditi želja za isticanje. Nego iskrena nakana da doprinese uzvišenosti i ljepoti službe Božje. Sve što god radi neka bude na veću slavu Božju.
 2. Poslušnost i poniznost. Dobar ministrant je poslušan u svemu. Spremno i bez mrgođenja prihvaća svaku obavezu. Neće u posluživanju tražiti da sebe istakne, jer zna da i najmanjom službom slavi Boga.
 3. Čistoća duše. “Na goru gospodnju smije uzaći samo onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno”. Poslužitelj oltara mora nastojati da bude svet. Zato će se ministrant čuvati svakog grijeha, a ako teže sagriješi čim prije čisti dušu u ispovijedi.
 4. Strahopočitanje. Ne samo prema Bogu. Već i prema svemu što je povezano sa službom Božjom ministrant treba osjećati najdublje štovanje. Nadasve prema Isusu u svetohraništu.
 5. Urednost i točnost. Ako se igdje mora držati red i točnost, potrebno je kod mise. Ministrant ne smije dopustiti da se na njega čeka. Svoju službu ima obavljati savjesno. Sve što je za slavu Božju mora biti za nj veliko i važno.
 6. Prijateljstvo. Među ministrantima treba vladati duh bratske ljubavi i povezanosti. Nitko ne smije biti zapostavljen. Dobro je kada prijateljstvo iz crkve prenesemo na ulicu i kućama. Lijepo je ako se nastavimo družiti i izvan crkvenog prostora.
 7. Marljivost. Poslužitelji oltara moraju biti najvrjedniji učenici u školi, a napose u vjeronauku. Izvan crkve trebaju čitati vjerske knjige i časopise.


Dužnosti ministranata

Svi ministranti jedne župe sačinjavaju ¨zbor ministranata¨. U ¨zbor¨može biti primljen svaki dobar dječak ili djevojčica koji ima pravu nakanu; služiti na veću slavu Božju.

 • redovito i točno sudjelovati u službi Božjoj i na sastancima,
 • doći barem desetak minuta prije mise  kako bi se pripremio za ministriranje.( Uredno obučen, počešljan, čiste odjeće, ruku i obuće.)
 • prije i poslije mise obaviti molitvu. Pobožno i sabrano obavljati svoju službu kod oltara.
 • pristupiti što češće sv. pričesti.
 • čuvati i spremati ministrantsko odijelo. Isto tako spremati i čuvati sve crkvene predmete; stavljati ih na određeno mjesto.
 • ispričati svaki izostanak od mise ili sastanka. Ako je spriječen da poslužuje, neka misli o zamjeni.


MINISTRANTSKA OBEĆANJA

 • Ministrant služi Kristu, najboljem učitelju.
 • Ministrant uvijek ostaje vjeran svojoj Katoličkoj Crkvi.
 • Ministrant je ozbiljan i pobožan na svetoj misi.
 • Ministrant je u miru s Bogom, sa svojim bližnjima i nastoji uvijek biti sve bolji.
 • Ministrant sluša svoje roditelje, učitelje i svoga svećenika.
 • Ministrant je pravi prijatelj.
 • Ministrant ne psuje i ne laže.
 • Ministrant je veseo i uvijek spreman pomoći drugima.
 • Ministrant nasljeduje Mariju čistim srcem.
 • Ministrant moli osobno i u zajednici.

Molitva ministranta

Gospodine, Isuse, službenik sam Tvoj.

Izabrao si mene da poslužujem kod Tvog oltara.

Sretan sam što mogu kod svete Žrtve

donositi na oltar žrtvene darove.

Nauči me da slušam riječi Tvoje.

Daj mi snagu da znam radosno prikazivati sve;

svoja djela, svoje misli i sav svoj život.

Ti ćeš mi se darovati u svetoj Pričesti.

Daj mi pravo apostolsko srce,

da se i ja znam darovati braći.

Ostani uvijek sa mnom, Gospodine!

Ti me vodi k Ocu!

Marijo, moja Majko, službenice Gospodnja,

učini me vjernim službenikom Sina Tvoga.

Amen.

Molitva prije svete mise

Bože, ti divnim redom

dijeliš službe anđelima i ljudima.

Daj da i ja kod ove svete mise

služim tvome žrtveniku poput anđela:

sa strahopočitanjem, radosno,

pobožno i pažljivo.

Sveti Tarzicije, sveti Polione, sveti Dominiče

i svi sveti ministranti, molite za mene.

Srce Isusovo, uzore srca svećeničkog,

daj nam svetih svećenika!

Zahvala nakon svete mise

Predobri Bože,

hvala ti što sam smio služiti

kod ove svete misne žrtve.

Oprosti mi sve pogreške

koje sam pritom učinio.

Obećajem da ću se truditi služiti

bolje, radosnije i spremnije.

Isuse, blagoslovi mene

i sve moje prijatelje ministrante.

Pobudi u nama i mnogim dječacima

klicu duhovnog zvanja!

Ako pak mene zoveš,

daj mi snage da ti kažem: Evo me!

Srce Isusovo, uzore srca svećeničkog,

daj nam svetih svećenika!

ili:

Bože, izvore svega svijetla i sve dobrote!

Ti si izabrao Tarzicija, Poliona i Dominika

da navještaju Riječ života,

da objave otajstvo tvoje ljubavi.

Blagoslovi nas ministrante

da dostojno vršimo svoju svetu službu

te poput tvojih svetih riječju i životom

za te svjedočimo.

MOLITVE ZA SVAKI DAN

Za roditelje

Gospodine Isuse,

ti si nježno ljubio Mariju i Josipa.

Pomozi mi da ljubim svoje roditelje,

da im pokažem svoju zahvalnost

za ono što čine za mene.

Daj im zdravlje i dug život,

blagoslovi njihov rad

i očuvaj ih od svake pogibelji.

Molim te da naša obitelj

bude odraz Nazaretske obitelji

i da u njoj vlada mir i tvoja milost.

Gospodine,

čuvaj nas svojom moći

da ne padnemo ni u koji grijeh,

već da uvijek budu pravedne naše misli i djela.

Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Molitva učenika

U mojoj školi ima mnogo djece.

Svi moraju učiti kao i ja, dragi Bože.

Katkada je Iako.

Katkada teško.

Želim se uvijek truditi.

Naši učitelji imaju mnogo posla

da djeci sve dobro objasne.

Podaj im strpljivosti s nama.

Daj da i u učenju budemo radosni,

da jedni drugima pomažemo

i da svađe brzo zaboravimo.

Budi i u školi s nama i s našim učiteljima.

 

Za vrijeme škole

Gospodine Isuse Kriste,

pripremao si se dugo vremena za svoj nastup u javnosti.

I ja želim iskoristiti ovo vrijeme školovanja

da kasnije u životu budem koristan.

Rekao si da ti mogu najbolje služiti

ako iskoristim darove koje si mi dao.

Podaj mi radost u učenju.

Neka mi Duh Sveti pomogne

pogotovo kada mi nije lako.

Blagoslovi moje učitelje.

Trudit ću se da budem s njima u dobrim odnosima.

Pomogni mi da bez predrasuda razgovaramo.

Podaj da nas učitelji ispravno shvate

i da nas ozbiljno uzmu,

da u svemu pravedno odlučuju.

Gospodine, jednom ćeš me pitati

što sam učinio sa svojim darovima.

Želim se truditi da bih ti mogao pravo odgovoriti.

Molitva za braću i prijatelje

Bože, hvala ti što nisam sam,

što si mi dao braću, sestre i prijatelje.

S njima rastem, igram se i učim.

Učini da im budem dobar brat (sestra)

i vjeran prijatelj (prijateljica).

Učini da se sve više volimo

i tebe sve bolje upoznajemo.

Za prijatelje i prijateljice

Dragi Bože,

ja imam mnoge prijatelje i prijateljice

s kojima sam dobar, a i oni su meni dobri.

Molim te i za njih.

Čuvaj ih i štiti svojom milošću.

Najviše te molim da ih čuvaš od svakoga grijeha

i da budu vjerni tebi i tvojoj svetoj Crkvi.

Ne daj da se ikada s njima posvadim,

nego da im znam sve oprostiti.

Ne daj Bože, da ikada od njih što zla naučim,

nego da jedni druge uvijek potičemo na dobro.

Molim te, dragi Bože,

i za onu djecu i mlade

koje roditelji ne daju kršćanski odgajati,

a nisu možda čak niti kršteni.

Privuci ih ti, Bože,

k sebi da te upoznaju,

zavole i sa mnom zajedno tebi služe.

Amen.

DNEVNE MOLITVE

(Ovih nekoliko molitava nauči napamet i moli ih u različitim prilikama.)

MOLITVE KOD STOLA

Prije jela

Blagoslovi, Gospodine, nas i ove tvoje darove što ćemo ih primiti po tvojoj darežljivosti. Po Kristu Gospodinu našem. Amen – “Očenaš” ili barem “Slava Ocu”.

Prije jela

Blagoslovi, Gospodine, nas i ove tvoje darove što ćemo ih sada blagovati i podaj onima koji nemaju. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Poslije jela

Zahvaljujemo ti, svemogući Bože za sva dobročinstva tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. “Očenaš” ili barem “Slava Ocu”.

 

Pitanja za ministranta: 

 

 • Koji je najstariji kršćanski blagdan?
 • Kako kršćani slave nedjelju?
 • Zašto su apostoli izabrali nedjelju za kršćanski blagdan?
 • Koji su glavni dijelovi mise?
 • Koji su dijelovi uvodnih obreda u misi?
 • Koji su glavni dijelovi službe riječi u misi?
 • Koji su glavni dijelovi euharistijske službe u misi?
 • Kada se moli ili pjeva ?
 • Što čitač kaže na koncu čitanja?
 • Što se donosi na oltar za pripravu darova?
 • Što je to misno vino?
 • Što je hostija i od čega se pravi?
 • Kada se slavila prva misa?
 • Tko je slavio i s kim prvu misu?
 • Što se odgovori nakon što svećenik kaže: Mir s vama?
 • Tko je prvi rekao: Mir s Vama ?
 • Kako se može primiti sveta pričest?
 • Navedi dva primjera kada ministrant za vrijeme mise može sjediti.
 • Kada ministranti trebaju pokleknuti?
 • Koji su najvažniji dijelovi svetišta?
 • Što sve treba biti na oltaru za vrijeme mise?
 • Kako se zove svećenikova bijela haljina?
 • Kako se zove široka traka u boji koju svećenik nosi oko vrata?
 • Kako se zove svećenikova gornja haljina?
 • Kako se zove posuda u koju svećenik ulijeva vino?
 • Kako se zove knjiga iz koje svećenik čita misne molitve?
 • Kako se zove posuda u kojoj čuvamo posvećene hostije?
 • Koje su liturgijske boje?
 • Što znači bijela boja?
 • Što znači zelena boja?
 • Što znači ljubičasta boja?
 • Što znači crvena boja?
 • Koja su to ili povlaštena vremena crkvene godine?
 • Što je to došašće?
 • Što je to korizma?
 • Što se događa po krštenju?
 • Što je najvažnije što svećenik čini dok krsti?
 • Što sve treba pripraviti za krštenje?
 • Što je to tabernakul ili svetohranište?
 • Što je to ambon?
 • Što je to sedes?
 • Što je to i što nam ono govori?
 • Što je to tjelesnik ili korporal?
 • Što je to pala?
 • Što je to plitica?
 • Što je to purifikatorij ili rupčić?
 • Što je to kadionica?
 • Što je to tamjan?
 • Što je to lađica?
 • Što je to škropionica?
 • Što je to škropilo?
 • Kako se zove knjiga u kojoj su naznačeni blagdani i liturgijske boje?
 • Nabroj evanđeliste.
 • Kako su raspoređena biblijska čitanja u nedjeljnim misama?
 • Što je to crkva?
 • Tko je to Crkva?
 • Kako se zove naša biskupija?
 • Kako se zove naš dijecezanski (glavni) biskup?

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

 • KONTAKT

  Župa Presvetog Trojstva Čepin1
  Kralja Zvonimira 200
  Čepin

  vlč. Pavo Vukovac
  091/526-6234
  031/381-265

  Radno vrijeme ureda :

  Ponedjeljak:
  – ne radi ured osim u hitnim slučajevima

  Utorak do petak:
  09:00-12:00 i 15:00 do 18:00 h

  Subota – 09:00 do 12:00 h

 • ARHIVA